อนุสาวรีย์แห่งชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

ขณะที่ซุ้มสีขาวอันเก่าแก่ที่โด่งดังของอนุสาวรีย์แห่งชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังนี้จะเปลี่ยนไปตามความพยายามของการลอกเลเยอร์ของสีหลายชั้นเพื่อคืนความยิ่งใหญ่ของเดิม จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในเช่นการย้ายพื้นที่เช็คอินของโรงแรมและการปรับเปลี่ยน ไปยังบางส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารรวมทั้งการออกแบบภายในโดยรวมของห้องสวีท