การกำหนดให้ผู้ค้างาช้างและเจ้าของต้องลงทะเบียนไว้

ประเทศไทยเป็นแหล่งจุดขนส่งและแหล่งท่องเที่ยวสัตว์ป่า สัตว์กำลังลักลอบขนข้ามพรมแดนไทยไปยังหรือจากประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเดินทางสู่ประเทศจีนหรือญี่ปุ่น เช่น Otters ถูกจับและลักลอบนำเข้าญี่ปุ่นและเวียดนาม การจราจรได้พบนกเงือก Sulawesi จากอินโดนีเซียวางขายในหน้า Facebook ไทย การจราจรกล่าวว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ได้รับการพิสูจน์แล้ว